|   |   | 

Margherita PAGANI

1. Măsurarea modelului de piaţă prin adoptarea serviciilor optice multimedia de a treia generaţie / A Market Forecasting Model for Third Generation Mobile Multimedia Services
Rezumat:În această lucrare se defineşte un model conceptual predictiv foarte simplu, cu ajutorul căruia se încearcă să se prevadă consecinţele pe piaţă ale deciziilor luate în cazul proiectării serviciilor pentru telefoanele mobile de a treia generaţie. Modelul predictiv de piaţă descris este rezultatul aplicării unui model valoare/alegere bazat pe factori care afectează adoptarea serviciilor multimedia 3G pentru telefoanele mobile. Întrebarea majoră a acestei cercetări este: cu condiţia cunoaşterii complete a detaliilor şi în cazul în care există o disponibilitate egală pe piaţă (forţă de marketing etc.) a serviciilor cu caracteristicile date, ce procent din sub-populaţia reprezentativă ar prefera fiecare serviciu? În această lucrare, (1) se face o descriere empirică a atributelor şi a nivelelor de valoare propuse, (2) se prezintă pe scurt sistemul predictiv de servicii multimedia 3G, (3) se descrie modelul predictiv în acel sistem şi (4) se discută valabilitatea modelului.

In this paper we define a simple conceptual forecasting model which attempts to predict the market consequences of 3G mobile service design decisions. The market forecasting model described is the output of a value/choice model based on factors that affect adoption of 3G mobile multimedia services. The superior research question is: given full awareness and equal availability (marketing strength, etc.) of services with given characteristics, what fraction of a representative subpopulation would prefer each service? In this paper, we (1) first empirically describe the attributes and levels of value proposition, (2) present a brief overview of 3G mobile multimedia services forecasting system, (3) describe the forecasting model in that system (3) discuss the validation of the model.
Autor(i):Margherita PAGANI
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2007 [Volume 2, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:2702

Contul meu Rosetti