|   |   | 

Paraskevas C. ARGOUSLIDIS

1. Analiza datelor de piaţă cu ajutorul enunţurilor parţial adevărate / A Fuzzy-Set Analysis of Marketing Data
Rezumat:Cu ajutorul unei baze de date rezultate dintr-un sondaj cu privire la deciziile de eliminare a serviciilor din sectorul de servicii financiare din Marea Britanie, această lucrare compară rezultatele unei analize a variabilelor, printr-o abordare combinatorie pe bază de caz, cu ajutorul enunţurilor parţial adevărate. În lucrare se afirmă că această din urmă abordare aduce în plus, pentru cercetători, posibilitatea analizei logice, în locul relaţiei statistice. Se foloseşte un soft apărut recent - Fuzzy Set/Qualitative Comparative Analysis (fs/QCA) – pentru realizarea analizelor de necessitate logică şi suficienţă logică, pentru combinaţii de factori care dau un anumit rezultat.

Using a database derived from a survey of service elimination decisions in the UK financial services sector, this paper compares the results of a variable-centred analysis with a case-based combinatorial approach that uses fuzzy-set analysis. The paper argues that the latter approach adds the facility to researchers of analysing logical rather than statistical relationships. A recently developed piece of software – Fuzzy Set/Qualitative Comparative Analysis (fs/QCA) – is introduced and used to provide analyses of logical necessity and logical sufficiency for combinations of factors in relation to an outcome.
Autor(i):Raymond A. KENT, Paraskevas C. ARGOUSLIDIS
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2007 [Volume 2, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:2703

Contul meu Rosetti