|   |   | 

Olivier FURRER

1. Valorile individuale şi responsabilităţile etice în corporaţii: diferenţe între studenţii la business şi manageri / Individual Values and Corporate Ethical Responsibility: Differences Between Business Students and Managers
Rezumat:Acest studiu investighează legătura dintre valorile individuale şi sensibilitatea faţă de responsabilitatea etică corporatistă (REC) în cazul studenţilor la facultăţile de business şi la managerii activi. Folosind tipologia de valori creată de Schwartz şi operaţionalizarea responsabilităţii etice corporatiste, după Maignan şi Ferrell, s-au colectat rezultatele unui sondaj pe un eşantion de 122 de studenţi şi 254 de manageri din Elveţia. Rezultatele studiului arată că managerii activi sunt mai reprezentativi pentru valorile colectiviste şi mai sensibili la responsabilitatea etică corporatistă (REC) decât studenţii la facultăţile de business. Se discută implicaţiile pentru educaţia de ordin etic.

This study investigates the relationship between individual values and sensitivity to corporate ethical responsibility (CER) among current business students and practicing managers. Using Schwartz’s values typology and Maignan and Ferrell’s corporate ethical responsibility operationalization, survey data was collected from a sample of 122 students and 254 managers in Switzerland. The results of the study reveal that practicing managers have more collectivistic values and are more sensitive to corporate ethical responsibility (CER) than current business students. Implications for ethics education are discussed.
Autor(i):Amandine PERRINJAQUET, Olivier FURRER
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2007 [Volume 2, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:2705

Contul meu Rosetti