|   |   | 

Lai-Wang WANG

1. Studiu experimental despre modul în care orientarea firmelor către consumatori, orientarea către competitori şi orientarea către dezvoltarea tehnologică influenţează calitatea în dezvoltarea produselor noi / The Impact of strategic orientation, strategic and process Factors on NPD Performance
Rezumat:Înţelegerea impactului orientării strategice asupra performanţei în dezvoltarea produselor noi a devenit un domeniu principal de cercetare în marketing şi în managementul performanţei din acest domeniu. Această lucrare cercetează cum şi în ce măsură orientarea strategică influenţează performanţa în dezvoltarea produselor noi, scoţând în evidenţă impactul orientărilor strategice asupra acesteia cu ajutorul altor determinanţi cheie, între care factori strategici şi factori procesuali.
Rezultatele arată că există o legătură semnificativă între orientarea spre consumator şi orientarea spre tehnologie, pe de o parte şi performanţa în dezvoltarea produselor noi, pe de altă parte; există de asemenea un efect de mediere semnificativ între orientarea spre consumator şi performanţa în dezvoltarea produselor noi.

Understanding the impact of strategic orientation on new product development (NPD) performance has become a major area of research in marketing and NPD management. The focus of this paper is to study how and to what extent strategic orientation influences NPD performance, emphasising the impact of strategic orientations on NPD performance mediated by other NPD determinants that here are the key NPD strategic factors and process factors.
The findings indicate that there exist significant associations between customer - and technological - orientations and NPD performance, and significant mediating effect between competitor orientation and NPD performance.
Autor(i):Lai-Wang WANG
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2007 [Volume 2, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:2706

Contul meu Rosetti