|   |   | 

Marwa GAD

1. La evaluarea unui nou serviciu sau produs în scopul de a fi achiziţionat, factorul de timp afectează probabilitatea ca el să fie achiziţionat de către consumatori? / When Evaluating a New Service or Product for Possible Adoption, Does Timing Affect Consumers’ Adoption Likelihood?
Rezumat:Scopul acestui articol este acela de a înţelege mai bine modul în care sincronizarea influenţează probabilitatea de achiziţie a unui nou serviciu sau produs, în situaţia în care indivizii se gândesc la noul serviciu sau produs ca la unul pe care l-ar putea adopta. Sondarea posibilei influenţe a factorului de timp se face prin perspective teoretice (inclusiv prin teoria nivelului de înţelegere) care, în acest studiu, sunt transformate în ipoteze ulterior verificate experimental, în contextul evaluării unui nou serviciu pentru o posibilă achiziţie a acestuia. Influenţele temporale sistematice sunt susţinute prin experimente, ulterior fiind discutate implicaţiile teoretice şi manageriale corespunzătoare.

The purpose of this paper is to understand better how timing may systematically influence the likelihood of adoption of a new service or product at the stage where individuals are thinking about the new service or product for possible adoption. Insights into possible temporal influences are provided by theoretical perspectives including construal level theory, which are developed in this study into hypotheses that are subsequently tested empirically in the context of a new service being evaluated for possible adoption. Support is provided for systematic temporal influences and the corresponding theoretical and managerial implications are subsequently discussed.
Autor(i):Scott G. DACKO, Qing WANG, Marwa GAD
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2007 [Volume 2, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:2710

Contul meu Rosetti