|   |   | 

Daniel MOISE

1. Benchmarking în domeniul relaţiilor publice / The Use of Benchmarking in Public Relations
Rezumat:Scopul principal al activităţii de benchmarking în domeniul relaţiilor publice este acela de a genera informaţii utile în efortul organizaţiei de a-şi îmbunătăţi performanţa. Este important să se verifice dacă promovarea în benchmarking este o acţiune necesară sau relevantă, ca urmare a cercetării atente a necesarului de informaţii şi a provocărilor cu care se confruntă departamentul de relaţii publice al organizaţiei. Nevoia de benchmarking în relaţii publice pare să fie asociată, în mod fericit, cu dorinţa liderului organizaţiei de a opera schimbări strategice sau operative, de a oferi dovezi categorice cu privire la efectele sale asupra performanţei în relaţii publice şi-sau cu privire la dimensiunea diferenţelor de performanţă percepute, la nivelul departamentelor de relaţii publice, între diferite organizaţii din aceeaşi ramură industrială.

The prime purpose of PR benchmarking is to generate information which can be used to assist the unit in improving its performance. It is important to assess whether PR benchmarking is a necessary or relevant course of action given a careful consideration of a PR unit’s information needs and challenges. The need to benchmark PR appears to be positively associated with the unit leader’s desire to pursue strategic or operational changes in the function, to demonstrate quantifiable PR performance comparisons, and/or the magnitude of the perceived gap of PR performance between organizations in an industry.
Autor(i):Daniel ŞERBĂNICĂ, Gheorghe MILITARU, Daniel MOISE
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2007 [Volume 2, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:2711
2. Strategiile de marketing – context strategic specific comunicării în marketingul evenimentelor / Marketing strategies – strategic context specific to communication in events marketing
Rezumat:Orientarea activităţii întreprinderii în viziunea de marketing impune, în mod obligatoriu, utilizarea unui set de instrumente strategice care, în forma cea mai evoluată, fac obiectul unui concept extrem de valoros cunoscut sub denumirea de marketing strategic, pentru marketingul evenimentelor. În forma cea mai generală acesta se reflectă în utilizarea unui sistem de management bazat pe strategii de marketing. După identificarea şi selectarea audienţei ţintă, etapa următoare este reprezentată de modul în care evenimentul se poziţionează în mintea consumatorilor.

Enterprise activity orientation in marketing vision imposes, as a must, to utilize a set of strategic instruments that, in the most evolved form/shape, are the subject of an extremely valuable concept known under the name of strategic marketing. In its most general form, this reflects the utilization of a management system based on marketing strategies, for the events marketing. After the identification and selection of target audience, next step is represented by the way in which the event positions itself in the mind of the consumer.
Autor(i):Daniel MOISE
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2011 [Volume 6, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:2800
3. Gamificarea - Noul Joc din Marketing / Gamification - The NEW GAME in MARKETING
Rezumat:Organizațiile trebuie să stabilească și să vină în întâmpinarea nevoilor, dorințelor stakeholderilor și întotdeauna să le îndeplinească așteptările acestora. Pentru a realiza acest lucru trebuie mai întâi să își înțeleagă stakeholderii și să vadă ce anume îi face pe aceștia să "ticăie" și să devină mai loiali și fideli organizației. Pentru a reuși organizațiile trebuie să adopte strategii inovative și noi precum Gamificarea. Dar cel mai bun mod de a comunica și a transmite informația și de a atrage atât consumatorii dar și angajații să facă parte din joc se poate realiza prin rețelele de socializare media.
 
Organizations have to establish and keep up with their stakeholders' wants, needs and hopes, and always fulfill their expectations. In order to do this, firstly they have to understand their stakeholders and to see what makes them "tick" and can drive them to become more loyal and faithful towards the organizations. In order to manage this, organizations have to adopt more interesting strategies like Gamification. But the best way to communicate and transmit the information and attract both the consumers and employees to be in the game is by social media networks.
Autor(i):Daniel MOISE
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2013 [Volume 8, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:3182
4. Evenimentele „Green” - Noua Responsabilitate a Organizațiilor // Green Events - The New Responsibility of the Organizations
Rezumat:Organizațiile, ori de câte ori comunică cu stakeholderi, prin conceperea, promovarea, și derularea unui eveniment, trebuie să aibă în vedere nu numai impactul acestuia asupra audienței directe și indirecte, dar și a impactului pe care acesta îl poate avea asupra mediului înconjurător. Întreaga responsabilitate nu este doar a organizațiilor ce comunică și realizează evenimente, dar și a audienței acestora prin adoptarea unui comportament responsabil față de mediul înconjurător când iau decizia de a participa la un eveniment. Prin acest articol, încercăm să evidențiem nevoia de a ecologiza evenimentele, sau cu alte cuvinte de a le face „green”.
 

Organizations, whenever communicating with stakeholders by designing, promoting, and running an event, have to take into account its impact on direct and indirect audience and the impact on the environment as well. Full responsibility should not be borne by companies that communicate and promote events, but also by their audience through adopting a responsible behavior towards the environment when making the decision to attend an event. In this article, we try to highlight the need for ecological events, or in other words to turn them green. 
Autor(i):Daniel MOISE, Octav MACOVEI
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2014 [Volume 9, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:6613

Contul meu Rosetti