|   |   | 

Agne GADEIKIENE

1. Modelarea procesului de prestare a serviciilor în contextul implementării conceptului de serviciu / A Service Delivery Process Modeling When Implementing The Service Concept
Rezumat:Acest articol încearcă să abordeze implementarea unui model de serviciu din punctul de vedere al firmei de servicii, constatând faptul că procesul de prestare a serviciului, unul dintre elementele care alcătuiesc conceptul serviciului respectiv, constituie o parte importantă a activităţii firmei. Afirmăm că înţelegerea caracteristicilor specifice ale procesului de prestare a unui serviciu şi identificarea lui, alături de întărirea punctelor de risc, influenţează într-o măsură importantă implementarea cu succes a unui concept de serviciu. Pentru analiza experimentală a fost selectată o firmă lituaniană care oferă servicii de transport, iar acest articol oferă recomandări pentru modelarea ulterioară a procesului de prestare a serviciului respectiv.

This article attempts to view an implementation of a service concept from a position of a service enterprise, identifying the fact that the service delivery process, as one of elements of a service concept, is a sensible part of an enterprise’s activity. We state that an understanding of peculiarities of a service delivery process and identification as well as strengthening of risk points significantly influence a successful implementation of a service concept. A Lithuanian enterprise providing transport services is selected for the empirical analysis, and recommendations for further modeling of the service delivery process are provided in this article.
Autor(i):Jūrate BANYTE, Agne GADEIKIENE
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2007 [Volume 2, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:2712

Contul meu Rosetti