|   |   | 

Alin STANCU

1. De la marketingul social la responsabilitatea socială a companiei / From social marketing towards corporate social responsibility
Rezumat:În literatura internaţională sunt prezente diverse exemple atât de bune practici în privinţa implicării companiilor în comunitate, cât şi câteva exemple negative precum cazul ENRON, NIKE şi alţii. Cel mai recent caz negativ din România este cel al companiei Ernst & Young.
Deşi în declaraţia privind responsabilitatea socială compania Ernst&Young menţiona că elementul principal al demersurilor sale este responsabilitatea faţă de angajaţii săi prin preţuirea şi dezvoltarea acestora într-un mediu prietenos şi flexibil. La începutul anului 2007, compania a fost subiectul unei campanii de discreditare publică, fiind acuzată de supraîncărcarea personalului cu atribuţii de serviciu, ceea ce ar fi constituit motivul pentru care una dintre angajatele companiei a decedat.
Lucrarea de faţă prezintă responsabilitatea socială a companiei din perspectiva marketingului, dorind delimitarea conceptuală a a acestui domeniu.

Within the international literature there are presented various examples, of good practices in terms of the implication of the companies in the community as well as several negative examples such as the ENRON, NIKE case and others. The most recent negative case in Romania is that of the company Ernst & Young.
Although in its declaration related to social responsibility the company Ernst & Young stated that its main aim is the responsibility towards its employees through their development in a flexible and friendly environment at the beginning of 2007 the company was the subject of a public discreditation campaign, being accused of overloading the personal, with job tasks that would have represented the cause out of which one of the employee died.
The following paper is about the social responsibility of the company from a marketing perspective, aiming at a conceptual delimitation of this field.
Autor(i):Mihai Ioan ROŞCA, Alin STANCU
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2007 [Volume 2, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:2716
2. Responsabilitatea socială a corporaţiilor în mediul de afaceri dificil al României / Corporate social responsibility in a difficult Romanian business environment
Rezumat:Scopul acestui articol este identificarea principalelor oportunităţi şi limitări ale Responsabilităţii Sociale a Corporaţiilor (RSC, eng.: CSR) în mediul de afaceri din România.
Contribuţiile acestui articol constă în urmărirea a trei scopuri. Primul scop ar fi să provoace la un nou fel de a gândi despre RSC în România, deoarece abordările răspândite ale acestui concept sunt atât de deconectate de afaceri, încât eclipsează multe dintre marile oportunităţi date companiilor spre a ajuta societatea. În al doilea rând, propune existenţa unei agende sociale pozitive a corporaţiilor care să mute interesul de la alinarea răului la formarea unei strategii corporate prin progres social. În al treilea rând, scoate în evidenţă faptul că o problemă socială, cu cât este mai legată de strategia în afaceri a unei companii, cu atât există o şansă mai mare de a stabiliza resursele unei firme şi a aduce beneficii societăţii.
Articolul se încheie cu anumite concluzii despre practicile şi iniţiativele RSC în România.The purpose of this paper is to identify the main opportunities and limitations of corporate social responsibility (CSR) in the Romanian business environment.

The contributions of this paper consist of the following three aims. First, it challenges a new thinking about CRS in Romania, because the prevailing approaches to this concept are so disconnected from business as to obscure many of the greatest opportunities for companies to benefit society. Second, it proposes that an affirmative corporate social agenda moves from mitigating harm to reinforcing corporate strategy through social progress. Third, it highlights that typically the more closely tied a social issue is to a company’s business, the greater the opportunity to leverage the firm’s resources and benefit society.
The paper ends with some conclusions about the Romanian CSR practices and initiatives.
Autor(i):Daniel ŞERBĂNICĂ, Laurenţiu Dan ANGHEL, Diana Maria VRÂNCEANU, Anca Francisca CRUCERU, Alin STANCU
Publicat în:Revista Română de Marketing 4/2010 [Volume 5, Issue 4] (octombrie-decembrie)
Cod citare:2792

Contul meu Rosetti