|   |   | 

Robert MORAR

1. Orientări pe plan mondial privind politica de protecţie a consumatorilorInternational / Approaches To Consumers Protection
Rezumat:O politică eficientă de protecţie a consumatorilor presupune prezentare unor cauze care sunt de natură să argumenteze necesitatea protecţiei consumatorilor. Lucrarea prezintă preocupările privind politicile de protecţie ale consumatorului ce au în prim plan concepţia Organizaţiei Naţiunilor Unite referitoare la principiile directoare privind protecţia consumatorilor şi drepturile fundamentale ale acestora. Au fost analizate politica şi sistemul american de protecţie a consumatorilor, dar şi preocupările vizând aceasta în Uniunea Europeană. În spaţiul european, politica de protecţie a consumatorilor este concepută ca o doctrină de sine stătătoare cu obiective, priorităţi şi mijloace proprii specifice.

Efficient consumer protection means exposing causes which may argument in favor of the need for consumer protection. This paper shows concerns towards consumer protection policies which root in the UN policy on consumer protection and fundamental rights. Both the American consumer protection policy and system and the European Union approach to the matter are dealt with. In Europe, consumer protection policy is viewed as a doctrine on its own, with specific objectives, priorities and means.
Autor(i):Robert MORAR
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2007 [Volume 2, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:2717
2. Comunicarea în serviciile publice şi stadiul acesteia în România / Communication in public services and its current stage in Romania
Rezumat:Comunicarea însoţeşte activitatea serviciilor publice, contribuind la realizarea în bune condiţii a acesteia. Ea îndeplineşte şi rolul de promovare a serviciilor publice. În procesul de comunicare trebuie luate în seamă o serie de bariere comunicaţionale. Pornind de la scopurile servite de comunicare în mediul organizaţional, putem distinge comunicare operaţională internă, comunicare operaţională externă şi comunicare interpersonală. Comunicarea în serviciile publice din România este într-o fază de renaştere, după o lungă perioadă de lâncezeală, fiind generată de schimbările radicale ce au avut loc în societatea românească începând cu anul 1990. Se constată o reevaluare a comunicării, aceasta jucând un rol important în dezvoltarea activităţii serviciilor publice.

Communication accompanies public services work, contributing to its proper development. It is also a promoter of public services. A set of communication hindrances appear and need consideration. Starting from the aims targeted by communication in an organization, we can distinguish between internal operational communication, external operational communication and inter-personal communication. After a period of neglect, public services communication in Romania is currently being renewed, due to radical changes in Romanian society since 1990. We are witnessing a reassessment of communication, as a most important factor of public services development.
Autor(i):Robert MORAR
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2009 [Volume 4, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:2766

Contul meu Rosetti