|   |   | 

Ulrike DE BRENTANI

1. Impactul competenţelor IT/de comunicare şi al mediului comportamental din cadrul firmelor asupra performanţei în dezvoltarea globală a noilor produse / Impact of the Firm’s IT/Communication Capability and Behavioural Environment on Performance in Global New Product Development
Rezumat:În esenţă, inovaţia este o activitate de prelucrare a informaţiei; aşadar, cheia succesului pentru programele de dezvoltare a noilor produse, mai ales în cazul celor care răspund cerinţelor pieţei globale, este capacitatea firmelor de a accesa, împărtăşi şi aplica informaţiile legate de dezvoltarea noilor produse (NPD) – adesea dispersate din punct de vedere funcţional, atât în plan geografic cât şi cultural. Pentru împlinirea acestui scop, o capacitate IT/de comunicare eficientă este esenţială; dar această capacitate trebuie să se dezvolte într-un mediu organizaţional intern implicat în dezvoltarea sa continuă, pentru asigurarea unui avantaj competitiv susţinut. Cu ajutorul unui cadru bazat pe aplicarea resurselor proprii (RBV), performanţa superioară în dezvoltarea noilor produse pe piaţa globală este înţeleasă ca rezultat al unei capacităţi IT/de comunicare eficiente, dar şi ca rezultat al componentei implicare în mediul comportamental al companiei. Pentru structurarea şi testarea acestui model s-au folosit date obţinute printr-un studiu empiric complex cu privire la programe internaţionale de dezvoltare a noilor produse (382SBU).

Innovation in its essence is an information processing activity; thus, key to the success of new product development programs, especially those responding to global markets, is the firms ability to access, share and apply NPD information, which is often widely dispersed, functionally, geographically and culturally. To this end, an effective IT-communication capability is essential; but, this capability must be nested in an internal organizational environment that is committed to its continued upkeep to ensure a sustained competitive advantage. Using the RBV framework, superior NPD program performance in global markets is viewed as resulting both from an effective IT-Communication capability as well as the commitment component of the firm’s Behavioural Environment. Data from a major empirical study of international NPD programs (382 SBUs) are used to develop and test this model.
Autor(i):Ulrike DE BRENTANI, Elko J. KLEINSCHMIDT, Salomo SÖREN
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2007 [Volume 2, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:2719
2. Ce factori determină performanţa rapidă în cazul inovaţiilor radicale? Să învăţăm de la performerii de top / What Factors Determine Early Performance in Radical Innovation? Learning from the Top Performers
Rezumat:Pentru companiile care urmăresc inovaţia radicală, este de dorit să se utilizeze instrumentele sau sistemele de măsură care ajută la reducerea nesiguranţei cu privire la potenţialul pieţei şi, în acelaşi timp, la creşterea şanselor de succes ale produsului. Astfel, dezvoltareas unei competenţe de prefigurare a evoluţiei pieţei (CPP) care permite crearea unei viziuni de piaţă (VP) eficiente este o soluţie importantă pentru obţinerea unor performanţe superioare la dezvoltarea radicală a noilor produse. Acest studiu cercetează factorii care includ aceste două dimensiuni importante, dar şi impactul diferit pe care ei îl au asupra performanţei rapide a performerilor de top, comparativ cu firmele cu mai puţin succes, implicate în dezvoltarea unor produse profund noi, de înaltă tehnologie.

For companies pursuing radical innovation, tools or metrics that help to lower uncertainty about market potential, while at the same time increasing the chances of new product success, are desirable. Thus, developing a market visioning competence (MVC) that enables the creation of an effective market vision (MV) is an important route for achieving superior performance in radical NPD. This study looks at the factors comprising these two important dimensions and the differential impact they have on early performance for top performers versus less successful firms that are involved in the development of radically new, high tech, products.
Autor(i):Ulrike DE BRENTANI, Susan REID
Publicat în:Revista Română de Marketing 4/2008 [Volume 3, Issue 4] (octombrie-decembrie)
Cod citare:2743

Contul meu Rosetti