|   |   | 

Elko J. KLEINSCHMIDT

1. Impactul competenţelor IT/de comunicare şi al mediului comportamental din cadrul firmelor asupra performanţei în dezvoltarea globală a noilor produse / Impact of the Firm’s IT/Communication Capability and Behavioural Environment on Performance in Global New Product Development
Rezumat:În esenţă, inovaţia este o activitate de prelucrare a informaţiei; aşadar, cheia succesului pentru programele de dezvoltare a noilor produse, mai ales în cazul celor care răspund cerinţelor pieţei globale, este capacitatea firmelor de a accesa, împărtăşi şi aplica informaţiile legate de dezvoltarea noilor produse (NPD) – adesea dispersate din punct de vedere funcţional, atât în plan geografic cât şi cultural. Pentru împlinirea acestui scop, o capacitate IT/de comunicare eficientă este esenţială; dar această capacitate trebuie să se dezvolte într-un mediu organizaţional intern implicat în dezvoltarea sa continuă, pentru asigurarea unui avantaj competitiv susţinut. Cu ajutorul unui cadru bazat pe aplicarea resurselor proprii (RBV), performanţa superioară în dezvoltarea noilor produse pe piaţa globală este înţeleasă ca rezultat al unei capacităţi IT/de comunicare eficiente, dar şi ca rezultat al componentei implicare în mediul comportamental al companiei. Pentru structurarea şi testarea acestui model s-au folosit date obţinute printr-un studiu empiric complex cu privire la programe internaţionale de dezvoltare a noilor produse (382SBU).

Innovation in its essence is an information processing activity; thus, key to the success of new product development programs, especially those responding to global markets, is the firms ability to access, share and apply NPD information, which is often widely dispersed, functionally, geographically and culturally. To this end, an effective IT-communication capability is essential; but, this capability must be nested in an internal organizational environment that is committed to its continued upkeep to ensure a sustained competitive advantage. Using the RBV framework, superior NPD program performance in global markets is viewed as resulting both from an effective IT-Communication capability as well as the commitment component of the firm’s Behavioural Environment. Data from a major empirical study of international NPD programs (382 SBUs) are used to develop and test this model.
Autor(i):Ulrike DE BRENTANI, Elko J. KLEINSCHMIDT, Salomo SÖREN
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2007 [Volume 2, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:2719

Contul meu Rosetti