|   |   | 

Salomo SÖREN

1. Impactul competenţelor IT/de comunicare şi al mediului comportamental din cadrul firmelor asupra performanţei în dezvoltarea globală a noilor produse / Impact of the Firm’s IT/Communication Capability and Behavioural Environment on Performance in Global New Product Development
Rezumat:În esenţă, inovaţia este o activitate de prelucrare a informaţiei; aşadar, cheia succesului pentru programele de dezvoltare a noilor produse, mai ales în cazul celor care răspund cerinţelor pieţei globale, este capacitatea firmelor de a accesa, împărtăşi şi aplica informaţiile legate de dezvoltarea noilor produse (NPD) – adesea dispersate din punct de vedere funcţional, atât în plan geografic cât şi cultural. Pentru împlinirea acestui scop, o capacitate IT/de comunicare eficientă este esenţială; dar această capacitate trebuie să se dezvolte într-un mediu organizaţional intern implicat în dezvoltarea sa continuă, pentru asigurarea unui avantaj competitiv susţinut. Cu ajutorul unui cadru bazat pe aplicarea resurselor proprii (RBV), performanţa superioară în dezvoltarea noilor produse pe piaţa globală este înţeleasă ca rezultat al unei capacităţi IT/de comunicare eficiente, dar şi ca rezultat al componentei implicare în mediul comportamental al companiei. Pentru structurarea şi testarea acestui model s-au folosit date obţinute printr-un studiu empiric complex cu privire la programe internaţionale de dezvoltare a noilor produse (382SBU).

Innovation in its essence is an information processing activity; thus, key to the success of new product development programs, especially those responding to global markets, is the firms ability to access, share and apply NPD information, which is often widely dispersed, functionally, geographically and culturally. To this end, an effective IT-communication capability is essential; but, this capability must be nested in an internal organizational environment that is committed to its continued upkeep to ensure a sustained competitive advantage. Using the RBV framework, superior NPD program performance in global markets is viewed as resulting both from an effective IT-Communication capability as well as the commitment component of the firm’s Behavioural Environment. Data from a major empirical study of international NPD programs (382 SBUs) are used to develop and test this model.
Autor(i):Ulrike DE BRENTANI, Elko J. KLEINSCHMIDT, Salomo SÖREN
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2007 [Volume 2, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:2719
2. Integrarea activităţilor de marketing şi de fabricaţie în echipele de dezvoltare a noilor produse – efectul speculării momentului potrivit şi al noutăţii produsului / Integration of Marketing and Manufacturing in NPD Teams – The Effect of Timing and Product Innovativeness
Rezumat:S-a constatat că echipele cu funcţii complexe, implicate în dezvoltarea noilor produse, sunt motorul principal al succesului în acest domeniu. Obiectivul acestui studiu este acela de a prezenta un cadru conceptual pentru clarificarea modului în care tocmai membrii echipei implicaţi în marketing şi producţie pot contribui la succesul dezvoltării noilor produse, în funcţie de gradul de inovaţie adus acestora. Am folosit informaţii provenind de la 116 proiecte inovatoare de produse, aparţinând unor corporaţii din domeniul industrial, pentru testarea ipotezei existenţei unei relaţii între integrarea activităţilor de marketing şi de producţie, pe de o parte şi performanţa în dezvoltarea noilor produse, pe de altă parte. Rezultatele pe care le-am obţinut oferă dovezile empirice necesare pentru a demonstra că aceste echipe complexe influenţează pozitiv performanţa în dezvoltarea noilor produse. Efectele acestei integrări asupra performanţelor pozitive depind de momentul ales pentru integrare şi de recunoaşterea corespunzătoare a diferitelor dimensiuni ale inventivităţii.

Cross-functional NPD teams have been identified as a prime driver of new product development (NPD) success. The objective of this research is to present a conceptual framework to clarify how the integration of the marketing and manufacturing team members, in particular, can contribute to NPD success dependent on the degree of innovativeness. We use data from 116 product innovation projects in industrial corporations to test hypothesized relationships between marketing and manufacturing integration and NPD performance. Our results provide empirical evidence that specific cross-functional teams positively affect NPD performance. The positive performance effects of such integration depend on the timing of integration and on adequate recognition of different dimensions of innovativeness.
Autor(i):Salomo SÖREN, Michael CRATZIUS, Katrin TALKE
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2008 [Volume 3, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:2730

Contul meu Rosetti