|   |   | 

Manuel SANCHEZ-PEREZ

1. O taxonomie a strategiilor de programare TV în orele de mare audienţă / A taxonomy of TV scheduling strategies in prime time
Rezumat:Veniturile obţinute de reţelele de televiziune din promovarea programelor sunt legate de nivelul de audienţă. Aşadar, reţelele încearcă să-şi îmbunătăţească ratingul prin strategii inovatoare de programare, legate de conţinutul şi orele de difuzare ale programelor lor. Această lucrare încearcă să contribuie la o mai bună înţelegere a strategiilor de programare la televiziune. Studiul de faţă oferă suportul experimental pentru această direcţie de cercetare prin analiza variabilelor de decizie măsurate în scopul definirii acelor strategii pe care reţelele TV le folosesc în perioada de maximă audienţă (prime-time). Se defineşte aici o taxonomie a strategiilor, care reliefează diversitatea comportamentelor strategice care se manifestă în noul context competitiv din domeniul televiziunii.

Advertising revenues of TV networks are linked to the size of their audience. Hence, networks seek to improve their viewing ratings with innovative programming strategies related to the content and scheduling of their programs. This paper aims to be a contribution for a better understanding of TV scheduling strategies. This study provides empirical support to this research line through the analysis of decision variables measured to find out the set of strategies implemented by networks during prime time. A taxonomy of strategies is defined highlighting the diversity of strategic behaviours existing in the new TV competitive context.
Autor(i):David JIMENEZ-CASTILLO, Elvira SAEZ-GONZALEZ, Juan Carlos GAZQUEZ-ABAD, Manuel SANCHEZ-PEREZ
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2007 [Volume 2, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:2721

Contul meu Rosetti