|   |   | 

Mihai CALCIU

1. Cadru de e-learning bazat pe modele de marketing / A Model based e-learning framework for marketing
Rezumat:Această lucrare propune un cadru de învăţare pe bază de modele, util pentru marketing şi marketing direct. El apelează la modele, metafore de marketing acceptate pe scară largă şi reprezentările lor vizuale, pentru a ajuta la transmiterea cunoştinţelor şi uşurarea înţelegerii acestora. Ea apelează şi la sisteme de susţinere a deciziei bazate pe modele, pentru aprofundarea învăţării şi îmbunătăţirea practicii. Se prezintă o construcţie de modele progresivă, modulară şi orientată spre un scop anume, în simulările de marketing; aceasta este folosită pentru dezvoltarea unui model general valabil de marketing, a unui model specific pentru marketingul direct şi a unor modele pentru susţinerea deciziei.

This paper suggests a model based learning framework for marketing and direct marketing. It uses models, largely accepted marketing metaphors and their visual representations to help transmit knowledge and facilitate understanding. It also uses model based decision support systems in order to reinforce learning and improve practice. A progressive, modular and object oriented model building approach for marketing simulations is presented and used to develop a generic marketing model, a specific direct marketing model and decision support models.
Autor(i):Mihai CALCIU, Dan SOMNEA
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2007 [Volume 2, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:2723

Contul meu Rosetti