|   |   | 

Mehdi SELTENE

1. Extinderea de marcă: Rolul moderator al gamei de marcă din perspectiva consumului / Brand extension: The moderating role of the brand range in a consumption perspective
Rezumat:Scopul articolului care urmează este acela de a realiza o evaluare a extinderii de marcă din perspectiva consumului. Din această perspectivă, produsul devine entitatea cea mai relevantă, iar vectorul ales este contextul de consum. În cadrul experimentului se modifică gama mărcii. Rezultatele confirmă importanţa contextului de consum în evaluarea extinderii mărcii. Constatările arată că efectele contextului confirmă că adecvarea la context şi caracterul tipic sunt mai importante atunci când diferitele produse din categoria mărcii sunt influenţate de contextul de consum. Pe de altă parte, efectele potrivirii cu asocierile de valoare şi caracterul tipic sunt mai importante atunci când categoria de produs din brandul respectiv este mai puţin influenţată de contextul de consum.

The aim of the following article is to look at an evaluation of the brand extension in a consumption perspective. In this perspective, the most relevant entity becomes the product and the choice vector the consumption context. In an experimental design, we manipulate the brand range. The results confirm the importance of the consumption context to evaluate the brand extension. The findings show that the effects of the context fit and the typicality are more important when the various products of the brand category are sensitive to the consumption context. On the other hand, the effects of the association fit and typicality are more important when the product category of the brand is less sensitive to the consumption context.
Autor(i):Mehdi SELTENE, Oliver BRUNEL
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2007 [Volume 2, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:2724

Contul meu Rosetti