|   |   | 

Susan J. HART

1. Ce nu se poartă: decizia consumatorilor de sex feminin de a renunţa la anumite haine / What not to wear : the Female Consumer's Decision to Dispose of Clothes
Rezumat:Este ştiut că indivizii decid în mod activ să adopte şi să-şi comunice identităţile prin consum. Pentru asta este necesar să se înţeleagă modul în care indivizii îşi reprezintă obiectele avute în posesie şi înţelesurile pe care acestea le transmit. Totuşi, identitatea nu se construieşte doar pe baza a ceea ce consumăm, ci şi a lucrurilor pe care le aruncăm; decizia de a renunţa la bunuri are o semnificaţie la fel de însemnată ca şi decizia de a consuma ceva. Această lucrare studiază motivele pentru care oamenii aruncă haine - cum ajung să ia această decizie şi modul în care ea are legătură cu identitatea lor.
Studiul consumului de obiecte de îmbrăcăminte oferă un context ideal pentru cercetarea problemei renunţării la obiecte şi identităţii, deoarece îmbrăcămintea este o expresie imediată şi vizibilă a imaginii despre sine, adoptată de toată lumea şi intrinsecă înţelegerii identităţii la nivel individual şi social. Deşi există numeroase studii cu privire la rolul obiectelor de îmbrăcăminte ca element de comunicare a identităţii, la modă şi curentele de modă, ca şi la locul lor în cadrul anumitor sub-culturi, s-a acordat foarte puţină atenţie problemei aruncării obiectelor, ca parte a consumului. Rezultatele arată că, departe de a fi o strategie de „adaptare”, renunţarea la obiectele de îmbrăcăminte este adesea privită ca acţiune pozitivă, pentru structurarea unei anumite imagini despre sine şi ca metaforă pentru asumarea controlului asupra propriei vieţi.

It is widely accepted that individuals actively choose to adopt and communicate identities through consumption. This requires the development of understanding how individuals make sense of possessions and the meanings they convey. Identity is, however, not only constructed through what is consumed, but also about what is rejected; the decision to dispose of goods is as significant as the decision to consume. This paper examines why people dispose of clothes – how they reach the decision and how this relates to their identity.
Consideration of clothing consumption provides an ideal context for the examination of disposal and identity as clothing is an immediate and visible expression of one of the most important aspects of self. Clothing is the manifest expression of self image, universally adopted and integral to understanding individual and social identities. Whilst there has been extensive research into the role of clothing as a communicator of identity, fashion and fashion systems and its place within particular sub-cultures, very little attention has been paid to the disposal side of clothing consumption. The findings reveal that far from a ‘coping’ strategy, disposition of clothes is often seen as a positive act, and establishment of a desired self and a metaphor for taking control of one’s life.
Autor(i):Susan J. HART, Gillian M. HOGG, Fiona BALFOUR
Publicat în:Revista Română de Marketing 4/2007 [Volume 2, Issue 4] (octombrie-decembrie)
Cod citare:2725

Contul meu Rosetti