|   |   | 

José Luis MUNUERA ALEMÁN

1. Noutatea produselor şi impactul acesteia asupra rezultatului pe termen scurt şi lung, în cazul întreprinderilor spaniole inovatoare / Product innovation and its impact on short-term and long-term results, in the case of innovating Spanish enterprises
Rezumat:Acţionarii, furnizorii, angajaţii, clienţii, directorii şi alţi agenţi implicaţi în activitatea întreprinderii sunt interesaţi de companiile care se dezvoltă mai mult şi care sunt mai inovatoare. De aceea investigaţia în domeniul inovaţiei şi, mai concret, în zona dezvoltării noilor produse ar trebui recunoscută ca o temă esenţială pentru supravieţuirea pe termen lung a întreprinderii pe piaţă. Studiul de faţă include, în prima sa parte, o analiză comparativă a situaţiei în plan economic la nivel mondial şi, în particular, în Spania. În a doua parte se analizează efectele noutăţii produselor lansate pe piaţă şi influenţa inegală pe termen scurt asupra rezultatelor întreprinderii. Pe baza unui eşantion de 118 întreprinderi spaniole care au lansat pe piaţă tot atâtea produse cu adevărat noi, se ajunge la concluzia că adaptarea resurselor tehnice şi de marketing este esenţială pentru obţinerea de rezultate pe termen scurt şi lung, în vreme ce noutatea tehnologică este determinantă doar pe termen scurt. Tot astfel, noutatea calităţilor produsului este determinantă pe termen scurt, în vreme ce dificultatea de adoptare a produselor frânează vânzările pe termen lung.

Shareholders, deliverers, employees, customers, managers and other agents involved in the enterprise activities are interested in companies which develop more and are more innovative. That is why research in the field of innovation and, more precisely, in the field of new product development should be acknowledged as a critical topic for company long term survival on the market. The present study includes, in its first part, a comparative analysis of the economic situation at world level and, in particular, in Spain. The second part analyzes the effects of new products launched on the market and their unequal short term influence on company results. Based on a sample of 118 Spanish enterprises who launched on the market as many really new products, we come to the conclusion that adapting technical and marketing resources is essential for short term and long term results, while the difficulty of adopting products hinders long term sales.
Autor(i):Francisco José MOLINA CASTILLO, José Luis MUNUERA ALEMÁN
Publicat în:Revista Română de Marketing 4/2007 [Volume 2, Issue 4] (octombrie-decembrie)
Cod citare:2726

Contul meu Rosetti