|   |   | 

Bogdan-Aurel TELEANU

1. Marketingul religios, marketing „prin ochii credinţei” / Religious Marketing, Marketing “Through the Eyes of Faith”
Rezumat:Faptul că religia face astăzi subiectul atâtor dezbateri publice în ultima vreme indică, printre altele, şi interesul pentru informaţia religioasă ca produs de marketing. Prezenţa informaţiei religioase în mass media şi prin intermediul acesteia, în spaţiul public, este efectul cererii unui public cu valenţe religioase. Publicul interesat de informaţiile religioase este în creştere peste tot în lume, inclusiv în Romania, iar piaţa de difuzare a unor astfel de informaţii este în plină formare. Marketingul religios ar putea reprezenta una din consecinţele interferării oricărui cult religios, inclusiv a Bisericii Ortodoxe, cu sfera publică, în special cu cea întreţinută de societatea contemporană.

The fact that religion represents these days the subject of so many public debates shows that, among others, the interest for the religious information as a marketing product. The presence of the religious information in mass-media and, through this, in the public space, is the effect of the demand of a public with religious valences. The public interested about the religious information is increasing all over the world, including in Romania, whereas the market of spreading such information is in course of formation. The religious marketing could represent one of the consequences of interference of any religious cult, including of the Orthodox Church, with the public sphere, especially with that maintained by the contemporary society.
Autor(i):Bogdan-Aurel TELEANU
Publicat în:Revista Română de Marketing 4/2007 [Volume 2, Issue 4] (octombrie-decembrie)
Cod citare:2727

Contul meu Rosetti