|   |   | 

Constantinos LIONAKIS

1. O cercetare exploratorie a impactului cooperării dintre compartimentele de marketing şi vânzări asupra performanţei companiei / An Exploratory Investigation of the Impact of Marketing and Sales Cooperation on Company Performance
Rezumat:Această lucrare se axează pe relaţia dintre departamentele de Marketing şi de Vânzări şi investighează gradul de cooperare în zece activităţi de marketing de importanţă vitală pentru firmă. Pe baza datelor colectate de la managerii de marketing şi vânzări din 70 de companii, studiul arată că există diferenţe de percepţie între managerii de marketing şi vânzări, în ceea ce priveşte importanţa unui număr de 10 activităţi de marketing şi cooperarea lor pentru desfăşurarea acestor activităţi, aceste diferenţe fiind în detrimentul performanţelor companiei. Se discută implicaţiile acestui studiu şi se propun direcţii pentru continuarea acestor cercetări în viitor.

This paper focuses on the relationship between the Marketing and Sales department and investigates the degree of cooperation in ten marketing activities of vital importance to the firm. Based on the data collected from the Marketing and Sales managers of 70 companies, the study shows that there are differences in perceptions between the Marketing and Sales managers with respect to importance of ten marketing activities and to their cooperation in executing these activities and that these differences are detrimental to company performance. The implications of the study are discussed and future research suggestions are provided in the paper.
Autor(i):Constantinos LIONAKIS, George AVLONITIS
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2008 [Volume 3, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:2729

Contul meu Rosetti