|   |   | 

Katrin TALKE

1. Integrarea activităţilor de marketing şi de fabricaţie în echipele de dezvoltare a noilor produse – efectul speculării momentului potrivit şi al noutăţii produsului / Integration of Marketing and Manufacturing in NPD Teams – The Effect of Timing and Product Innovativeness
Rezumat:S-a constatat că echipele cu funcţii complexe, implicate în dezvoltarea noilor produse, sunt motorul principal al succesului în acest domeniu. Obiectivul acestui studiu este acela de a prezenta un cadru conceptual pentru clarificarea modului în care tocmai membrii echipei implicaţi în marketing şi producţie pot contribui la succesul dezvoltării noilor produse, în funcţie de gradul de inovaţie adus acestora. Am folosit informaţii provenind de la 116 proiecte inovatoare de produse, aparţinând unor corporaţii din domeniul industrial, pentru testarea ipotezei existenţei unei relaţii între integrarea activităţilor de marketing şi de producţie, pe de o parte şi performanţa în dezvoltarea noilor produse, pe de altă parte. Rezultatele pe care le-am obţinut oferă dovezile empirice necesare pentru a demonstra că aceste echipe complexe influenţează pozitiv performanţa în dezvoltarea noilor produse. Efectele acestei integrări asupra performanţelor pozitive depind de momentul ales pentru integrare şi de recunoaşterea corespunzătoare a diferitelor dimensiuni ale inventivităţii.

Cross-functional NPD teams have been identified as a prime driver of new product development (NPD) success. The objective of this research is to present a conceptual framework to clarify how the integration of the marketing and manufacturing team members, in particular, can contribute to NPD success dependent on the degree of innovativeness. We use data from 116 product innovation projects in industrial corporations to test hypothesized relationships between marketing and manufacturing integration and NPD performance. Our results provide empirical evidence that specific cross-functional teams positively affect NPD performance. The positive performance effects of such integration depend on the timing of integration and on adequate recognition of different dimensions of innovativeness.
Autor(i):Salomo SÖREN, Michael CRATZIUS, Katrin TALKE
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2008 [Volume 3, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:2730

Contul meu Rosetti