|   |   | 

Pierre MCDONAGH

1. « Ceci n’est pas une Brand! » Postmodernism şi management de brand: cazul ţigărilor Red Apple / « Ceci n’est pas une Brand! » Post-Modernism and Brand Management: The case of Red Apple Cigarettes
Rezumat:Lucrarea de faţă încearcă să propună un cadru incipient pentru managementul şi articularea conceptelor revoluţionare postmoderniste în practica managementului de brand. Se consideră cazul fictiv al unui brand numit „ţigările Red Apple” – creaţie a lui Quentin Tarantino – care există atât în lumea virtuală, cât şi în mintea consumatorilor care intră în empatie cu el, prin consumul unor produse derivate tangibile. Lucrarea ajunge la concluzia că brandurile virtuale pun sub semnul întrebării flexibilitatea practicilor din managementului tradiţional de brand, dar şi construcţiile actuale din marketing.

The paper seeks to provide an embryonic framework for the management and the articulation of post modernist revolutionary concepts in the practice of brand management. It considers the case of a fictional brand “Red Apple cigarettes” – a creation of Quentin Tarantino - which exists both in the virtual world and the head of consumers who emotionally empathise with it through the consumption of tangible derivative products. The paper concludes that virtual brands question the flexibility of traditional brand management practices as well as current marketing constructs.
Autor(i):Laurent MUZELLEC, Pierre MCDONAGH
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2008 [Volume 3, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:2732

Contul meu Rosetti