|   |   | 

Evelyn KÄSTNER

1. Antecedente şi consecinţe ale componentelor imaginii de brand asupra diferitor grupuri ţintă vizate de brandurile corporatiste / Antecedents and Consequences of Brand Image Components in Different Target Groups of Corporate Brands
Rezumat:Această lucrare porneşte de la premiza existenţei comunicării la nivelul corporaţiei şi a comunicării de la om la om între grupurile de persoane interesate, acestea fiind considerate ca factori de influenţă asupra imaginii brandului corporatist, în vreme ce angajamentul consumatorilor interesaţi de produs reprezintă consecinţa. Imaginea este descompusă într-o componentă afectivă, o componentă generic cognitivă şi una specific cognitivă. Pentru a analiza relaţia stabilită între construcţii se calculează modele de ecuaţii structurale (MES) printr-o abordare parţială a valorilor celor mai mici la pătrat. Ca rezultat, componenta afectivă a imaginii relevă impactul cel mai puternic asupra angajamentului tuturor celor patru grupuri de interes. Deşi comunicarea la nivelul corporaţiei se dovedeşte a avea cea mai mare influenţă asupra imaginii, un impact substanţial se remarcă şi asupra altor părţi interesate, în special a consumatorilor şi a jurnaliştilor.

This paper assumes corporate communication and informal word-of-mouth communication between stakeholder groups to be the influencing factors on corporate brand image while stakeholder commitment represents the consequence. Image is split into an affective component, a generic cognitive and a specific cognitive component. In order to analyze relationships between constructs, structural equation models (SEM) are computed using a partial least squares approach. In result, the affective image component reveals the highest impact on commitment for all four analyzed stakeholder groups. Even though corporate communication proves to be most influential on image, other stakeholders, especially customers and journalists, also evidence substantial impact.
Autor(i):Lars FIEDLER, Manfred KIRCHGEORG, Evelyn KÄSTNER, Kathrin JUNG
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2008 [Volume 3, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:2734

Contul meu Rosetti