|   |   | 

Simona VASILACHE

1. Modele de informare a tinerilor absolvenţi din Europa / Information-Getting Patterns of Young European Graduates
Rezumat:Persoanele tinere sunt mobile, bine informate şi cumpărători sensibili la informare, dau o mare atenţie achiziţiilor, adesea fiind pionieri şi stabilind trenduri în consum (Ganassali et al., 2006). Cercetarea noastră se concentrează pe un eşantion de tineri absolvenţi de studii superioare, care datorită studiilor sunt mai sofisticaţi şi mai selectivi în alegere, în special, în ceea ce priveşte comportamentul în căutarea de informaţii. Pentru aceasta am folosit date din Ancheta Socială Europeană (ASE), runda a doua, am aplicat analize de corelaţie între modelele de căutare de informaţii şi venit, ocupaţie, statutul civil, şi i-am grupat pe respondenţi, respectiv, absolvenţi după variabile comune. Principala aplicare a studiului rezultă din cuantificarea receptivităţii grupului la informaţii furnizate şi recepţionate pe mai multe căi. Limita acestei cercetări constă în tratarea informaţiei în sensul larg, şi de aceea nu am inclus nicio componentă experimentală (de exemplu testarea reacţiei respondenţilor la anumite informaţii de marketing). Concluziile stabilesc profiluri complementare ale absolvenţilor, grupaţi în funcţie de felul în care absorb informaţiile transmise pe diverse canale.

Young people are mobile, well-informed and information-sensitive buyers, paying significant interest to their purchases, often pioneering consumption trends (Ganassali et al., 2006). Our research focuses on a sample of university graduates, who are more sophisticated and selective, as far as their information-seeking patterns are concerned. Using data from the ESS, round 2, we applied correlation analysis between information-getting patterns and income, occupation, marital status, and we clustered graduates by sets of common features they exhibit. The study’s main application is quantifying the receptivity of the group to information variedly propagated. Its main limitation is considering information as a whole, since we didn’t include any experimental component (testing peoples’ reactions to particular marketing information). The conclusions establish concurrent profiles of graduates, by their information-getting patterns.
Autor(i):Mihaela Cornelia PREJMEREAN, Simona VASILACHE
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2008 [Volume 3, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:2736

Contul meu Rosetti