|   |   | 

Rodica Milena ZAHARIA

1. Cercetarea academică şi mediul de afaceri / Academic Research and the Business Environment
Rezumat:Această lucrare îşi propune să investigheze prin metode specifice cercetării calitative de marketing principalii determinanţi ce caracterizează relaţia dintre cercetarea academică şi mediul de afaceri în cazul universităţilor economice, cu accent pe Academia de Studii Economice din Bucureşti. Literatura de specialitate în domeniu abordează pe larg acest aspect; cu toate acestea, studiile româneşti sunt încă insuficiente şi doar câteva dintre ele au la bază cercetări empirice. Studiul evidenţiază preocupări evidente din partea mediului academic şi a celui de afaceri de întărire a legăturilor, dar şi disfuncţionalităţi, reticenţe şi lipsă de organizare, aspecte ce determină o importantă irosire de resurse de cercetare.

This paper purports to investigate via marketing-specific qualitative research methods the main determinants of the relationship between academic research and the business environment for economics and business schools, with a special emphasis on the Bucharest University of Economics. This topic has been amply addressed in the literature whilst Romanian studies in the field are still scarce, and only rarely grounded in empirical research. This study brings to the foreground serious concerns for the mutual reinforcement of academia-business linkages as well as a mix of dysfunctions, reluctance, and lack of organization adding up to a significant waste of resources.
Autor(i):Răzvan ZAHARIA, Rodica Milena ZAHARIA, Dana Rodica GÂRDU
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2008 [Volume 3, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:2737

Contul meu Rosetti