|   |   | 

Ionel ENACHE

1. De la biblioteconomie la marketingul de bibliotecă / From Library Science to Library Marketing
Rezumat:Lucrarea încearcă să aducă unele lămuriri privind conceptele de bază ale marketingului de bibliotecă. Sunt prezentate definiţii, funcţii, principii precum şi factorii care influenţează acest nou domeniu.
Demersul este extrem de dificil datorită numărul mare de lucrări, abundenţei de idei şi opinii dar şi numeroaselor controverse şi scepticismului unor specialişti în biblioteconomie şi informaţie.

This work is an attempt at clarifying the basic concepts of library marketing. Definitions, functions and principles are presented as well as the factors that influence this new field of library science.
My enterprise is particularly difficult taking into account the large bibliography, the abundance of ideas and opinions but also the numerous controversies and the skepticism of some experts in library and documenting sciences.
Autor(i):Ionel ENACHE
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2008 [Volume 3, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:2738

Contul meu Rosetti