|   |   | 

Irene ROOZEN

1. Influenţa atracţiei exercitate de un program asupra eficienţei utilizării unor produse în acel program sau în reclamele TV / The Influence of the Likeability of the Programme on the Effectiveness of Product Placements and TV Commercials
Rezumat:Obiectivul acestei cercetări este acela de a analiza influnţa interesului pentru un anumit program asupra eficienţei utilizării unor produse în acel program sau în reclamele TV. Patru grupuri experimentale diferite au urmărit diferite seriale TV cu combinaţii de produse incluse în program şi reclame TV. Rezultatele arată că un program mai apreciat poate determina o creştere semnificativă a eficienţei folosirii unui produs, dar nu influenţează şi reclamele TV. Eficienţa reclamelor TV este semnificativ mai mare decât a folosirii produselor în seriale. Nu s-au constatat diferenţe în privinţa atitudinii faţă de brand între reclame şi serialele ce prezintă produse, după urmărirea programelor respective. La un nivel mai general, atitudinea faţă de brandurile binecunoscute nu pare să fie influenţată de experienţele diferite ale telespectatorilor.

The objective of this research is to analyse the influence of likeability of the programme on the effectiveness of product-placements and TV-commercials. Four different experimental groups were exposed to different TV-soap-series, with combinations of commercials and product-placements. Results indicate that a more appreciated programme can significantly enhance the effectiveness of product-placements but no commercials. The effectiveness of TV-commercials is significantly higher than for product-placements. No differences are found for attitude toward the brand between commercials and product-placements after watching the programmes. More generally, the attitude toward the well known brands studied seems not to be affected by different viewing experiences.
Autor(i):Irene ROOZEN
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2008 [Volume 3, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:2740
2. Marketingul prin SMS poate constitui o alternativă eficientă pentru comunicaţiile de marketing tradiţionale? / Can SMS marketing be an effective Alternative for Traditional Marketing Communications?
Rezumat:În prezent, majoritatea companiilor recunosc importanţa marketingului prin SMS pentru accesarea clienţilor şi interacţiunea cu aceştia (Kavassalis et al. 2003; Tsang, et al. 2004; Sharl, et al. 2005; Muk 2007). Totuşi, în presă există discuţii pe tema eficienţei acestuia. Clienţii sunt dispuşi să accepte să citească şi să utilizeze mesajele SMS: cât de eficient este marketingul prin SMS în comparaţie cu comunicaţiile de marketing tradiţionale?
Obiectivul acestui studiu constă din a investiga eficienţa publicităţii prin SMS în comparaţie cu publicitatea tradiţională. Rezultatele arată că locaţia şi timpul, stimulentul, atractivitatea publicităţii şi implicarea produsului au o influenţă pozitivă semnificativă asupra eficienţei publicităţii prin SMS.

Nowadays most companies acknowledge the importance of SMS marketing in reaching and interacting with their customers (Kavassalis et al. 2003; Tsang, et al. 2004; Sharl, et al. 2005; Muk 2007). However, there is discussion in the press regarding the effectiveness. Are customers willing to accept, reading and using SMS messages: how effective is SMS marketing compared to traditional marketing communications?
The goal of this study is to investigate the effectiveness of SMS advertising compared to traditional. The results indicate that location and time, incentive, advertising appeal and product involvement have a significant positive influence on the effectiveness of SMS advertising.
Autor(i):Irene ROOZEN, Emilie GENIN
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2009 [Volume 4, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:2761
3. Eficacitatea plasării produselor în videoclipuri muzicale: câteva rezultate experimentale şi empirice / The Effectiveness of Product Placements in Music Videos: Some Experimental Empirical Results
Rezumat:Obiectivul acestui studiu este să analizeze eficacitatea plasării produselor în videoclipuri muzicale. Două grupuri experimentale au fost expuse la diferite videoclipuri. Rezultatele au indicat că un videoclip mai apreciat (cu punctaj mai mare la atitudine faţă de muzică, faţă de videoclip, faţă de artist) poate îmbunătăţi considerabil eficacitatea plasării produselor, în schimb diferitele experienţe de vizionare nu afectează rezultatele în mod deosebit. Rezultatele arată că plasările ostentative ale produselor sunt mult mai eficiente decât plasările subtile sau audio. Totuşi, nu s-au găsit diferenţe în atitudinea faţă de un brand între tratamentele diferite.

The objective of this research is to analyse the effectiveness of product-placements used in music videos. Two different experimental groups were exposed to different music videos. Results indicate that a more appreciated music video (higher score on attitude towards the music, towards the video, towards the artist) can significantly enhance the effectiveness of product-placements, whereby the different viewing experiences do not significantly affect the results. The results show that the prominent visual product placements are significantly more effective than subtle and or audio placements. However, no differences are found for attitude toward the brand between the different treatments.
Autor(i):Irene ROOZEN
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2010 [Volume 5, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:2786

Contul meu Rosetti