|   |   | 

Renaud LUNARDO

1. O nouă abordare referitoare la influenţa mediului cu ajutorul conceptelor de control perceput şi orientare motivaţională / A new approach of the influence of atmospherics through the concepts of perceived control and motivational orientations
Rezumat:Cum reacţionează cumpărătorii când simt că nu pot controla modul în care îşi fac cumpărăturile? Pierderea controlului are cumva acelaşi impact asupra oricărui cumpărător? În acest studiu afirmăm că orientarea motivaţională moderează relaţia dintre control şi satisfacţie: Indivizii care merg la cumpărături animaţi de un scop anume trebuie să fie controlaţi şi ar trebui să fie mai puţin satisfăcuţi atunci când simt că pierd controlul, în vreme ce indivizii care merg de plăcere la cumpărături ar trebui să simtă o satisfacţie mai mare. Rezultatele scot în evidenţă rolul de moderator doar în cazul motivaţiei practice şi nu în cazul motivaţiei recreative.

How do consumers react when they feel they can’t control their shopping? Does the loss of control have the same impact on any shoppers? In this study, we argue that motivational orientation moderates the relationship between control and satisfaction: task-oriented shoppers need control and should be less satisfied when feeling in loss of control while recreational-oriented shoppers should be more satisfied. The results highlight a moderator role only for utilitarian motivation and not for recreational motivation.
Autor(i):Renaud LUNARDO
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2008 [Volume 3, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:2741
2. Mediul magazinului şi comportamentul de cumpărare. Noi perspective asupra conceptelor controlului perceput şi al orientărilor motivaţionale / Store environment and shopping behavior. New insights through the concepts of perceived control and motivational orientations
Rezumat:Una dintre problemele cheie ale retailerilor constă din a înţelege intenţia de revenire a consumatorilor. În ciuda unui vast volum de cercetări orientate spre influenţa mediului magazinului asupra comportamentului consumatorului şi intenţiei de revenire, rezultatele au generat concluzii inconsecvente. După unii autori, unul dintre motive constă din nevoia de a include orientarea motivaţională a consumatorului. În acest studiu, vom arăta că intenţia de revenire este dependentă de controlul perceput, dar este mediată şi de plăcere. Mai mult, vom arăta că orientarea motivaţională moderează relaţia dintre controlul perceput şi intenţia de revenire. Rezultatele noastre arată rolul mediator al plăcerii şi rolul moderator al orientărilor motivaţionale.

One of the key issues for retailers is to understand how to increase the return intent of consumers. Despite a wide body of research focusing on the influence of store environment on consumer behavior and return intent, results have produced inconsistent conclusions. According to some authors, one of the reasons is the need to include consumer’s motivational orientation. In this study, we argue that return intent depends on perceived control, but is also mediated by pleasure. Moreover, we argue that motivational orientation moderates the relationship between perceived control and return intent. Our results highlight the mediating role of pleasure and the moderator role of motivational orientations.
Autor(i):Renaud LUNARDO
Publicat în:Revista Română de Marketing 4/2009 [Volume 4, Issue 4] (octombrie-decembrie)
Cod citare:2773

Contul meu Rosetti