|   |   | 

Daniela Roxana MIHAI

1. Particularităţi privind procesul de achiziţie a serviciilor de consultanţă pentru management / Characteristics regarding the acquisition of management consultancy services
Rezumat:Consultanţa pentru management reprezintă o categorie de servicii destinate, cu precădere, afacerilor, având ca principal grup ţintă consumatorul organizaţional. Pentru multă vreme, literatura de specialitate a considerat utlizarea consultanţilor în management ca fiind o rezultantă a unei decizii individuale, generate de nevoile conducerii unei organizaţii şi nu de nevoile concrete ale organizaţiei, în ansamblul său. Scopul acestui articol este acela de a oferi o imagine mai clară asupra modului în care organizaţiile abordează procesul de achiziţie al serviciilor de consultanţă pentru management, pe o piaţă tânără şi insuficient reglementată, bazându-se pe argumentele identificate în literatura şi studiile de specialitate internaţionale.

Management consulting represents a category of business services having as the main target group the organizational consumer. For a log time, literature on management consulting has dealt with the use of consultants as an individual decision, focusing more on the individual manager’s needs than on the organization’s needs. The purpose of this article is to provide a better picture of how organizations deal with the acquisition of management consulting services, on a very young and not enough regulated market, based on arguments identified in the international literature and studies.
Autor(i):Daniela Roxana MIHAI
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2008 [Volume 3, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:2742

Contul meu Rosetti