|   |   | 

Susan REID

1. Ce factori determină performanţa rapidă în cazul inovaţiilor radicale? Să învăţăm de la performerii de top / What Factors Determine Early Performance in Radical Innovation? Learning from the Top Performers
Rezumat:Pentru companiile care urmăresc inovaţia radicală, este de dorit să se utilizeze instrumentele sau sistemele de măsură care ajută la reducerea nesiguranţei cu privire la potenţialul pieţei şi, în acelaşi timp, la creşterea şanselor de succes ale produsului. Astfel, dezvoltareas unei competenţe de prefigurare a evoluţiei pieţei (CPP) care permite crearea unei viziuni de piaţă (VP) eficiente este o soluţie importantă pentru obţinerea unor performanţe superioare la dezvoltarea radicală a noilor produse. Acest studiu cercetează factorii care includ aceste două dimensiuni importante, dar şi impactul diferit pe care ei îl au asupra performanţei rapide a performerilor de top, comparativ cu firmele cu mai puţin succes, implicate în dezvoltarea unor produse profund noi, de înaltă tehnologie.

For companies pursuing radical innovation, tools or metrics that help to lower uncertainty about market potential, while at the same time increasing the chances of new product success, are desirable. Thus, developing a market visioning competence (MVC) that enables the creation of an effective market vision (MV) is an important route for achieving superior performance in radical NPD. This study looks at the factors comprising these two important dimensions and the differential impact they have on early performance for top performers versus less successful firms that are involved in the development of radically new, high tech, products.
Autor(i):Ulrike DE BRENTANI, Susan REID
Publicat în:Revista Română de Marketing 4/2008 [Volume 3, Issue 4] (octombrie-decembrie)
Cod citare:2743

Contul meu Rosetti