|   |   | 

Lia ZARANTONELLO

1. Evaluarea structurii experienţei de brand în Italia prin intermediul modelelor ecuaţiilor structurale / Assessing the structure of brand experience in Italy through structural equations models
Rezumat:Experienţa oferită de branduri ocupă un loc din ce în ce mai important în literatura de marketing. De fapt, în Statele Unite câţiva cercetători au propus, de curând, o definiţie a experienţei de brand, alături de o scală de măsurare a acesteia. Obiectivul acestei lucrări este acela de a evalua structura experienţei de brand cu ajutorul unor eşantioane formate din consumatori italieni, pentru a verifica dacă această scală poate fi utilizată în şi Italia. Analiza ecuaţiilor structurale confirmă structura factorială a construcţiei, în timp ce scala demonstrează bune proprietăţi psihometrice.

Experiences provided by brands are receiving an increasing attention in the marketing literature. As a matter of fact, some scholars in the United States have recently proposed a definition of brand experience and have developed a brand experience scale. The objective of this paper is to assess the structure of brand experience using samples of Italian consumers, in order to verify whether the scale can be used in Italy as well. Structural equations analyses confirm the factorial structure of the construct, as the scale exhibits good psychometric properties.
Autor(i):Lia ZARANTONELLO
Publicat în:Revista Română de Marketing 4/2008 [Volume 3, Issue 4] (octombrie-decembrie)
Cod citare:2744

Contul meu Rosetti