|   |   | 

Pasi TYRVÄINEN

1. Software de marketing în Japonia: factori de succes în diferite strategii de lansare a produselor / Marketing software in Japan: Success factors in different product strategies
Rezumat:Lucrarea de faţă investighează factorii de success ai firmelor mici şi mijlocii, producătoare de software, pe piaţa japoneză. Rezultatele acestui studiu arată că, datorită structurii nepalpabile a produselor de software, distribuirea şi ambalarea au un rol mai puţin important, pe când înţelegerea practicilor din domeniul afacerilor în Japonia este elementul cel mai important, alături de satisfacerea consumatorilor, onestitatea şi caracteristicile produsului. Mai mult chiar, rezultatele scot în evidenţă cât de important este să se facă distincţia între diferiţi producători de software, pe baza strategiilor aplicate pentru aceste produse, în analiza factorilor de succes în ţara ţintă. De exemplu, limba japoneză are un rol important în aplicarea de către firme a celor mai bune soluţii şi în general, în domeniul afacerilor cu produse de software pe scară largă; totodată, rolul său în aplicarea unor soluţii specifice s-a dovedit a fi mai puţin evident.

This paper investigates small and medium-sized software firms’ success factors in the Japanese market. Findings of this study suggest that, due to the immaterial nature of software products, distribution and packaging has a less important role, while understanding Japanese business practices is ranked high along with customer satisfaction, honesty, and characteristics of a product. The findings also highlight the importance of distinguishing different kinds of software businesses based on their product strategies when analyzing success factors in a target country. For instance, the Japanese language assumed an important role in enterprise solution firms and in mass market software business, while its role in tailor-made software solution firms was less visible.
Autor(i):Arto OJALA, Pasi TYRVÄINEN
Publicat în:Revista Română de Marketing 4/2008 [Volume 3, Issue 4] (octombrie-decembrie)
Cod citare:2745

Contul meu Rosetti