|   |   | 

Emmanuelle LE NAGARD

1. Factori determinanţi pentru alegerea de către consumatori a unui nou standard tehnologic / The determinants of consumers’ choice of a new technological standard
Rezumat:Când este vorba despre standardele tehnologice, adică atunci când, pentru a funcţiona, un produs principal necesită prezenţa unor produse complementare, compatibile consumatorii trebuie să se acomodeze cu aşa-numiţii factori dinafara reţelei. Consecinţele, reflectate în marketing, ale existenţei factorilor externi reţelei au fost adesea studiate, propunându-se diferite modele. Totuşi, ipotezele referitoare la aceste modele nu au fost studiate experimental. Cu ajutorul unor interviuri calitative cu privire la cumpărarea de calculatoare PDA şi console pentru jocurile video, lucrarea de faţă cercetează factorii de care consumatorii ţin cont cu adevărat atunci când doresc să cumpere obiecte la un standard nou, modul în care ei percep riscul implicat şi măsura în care îşi formează anumite aşteptări cu privire la noul standard.

In the case of technological standards i.e, when a main product requires the presence of complementary, compatible products in order to function, consumers have to deal with what is called network externalities. The marketing consequences of the existence of network externalities have been frequently modelled. However, the hypotheses of the models have not been empirically studied. Using qualitative interviews about the purchase of PDAs and video game consoles, this paper examines the factors consumers really take into consideration when they want to buy a new standard, their perception of risk, and how they form expectations regarding the new standard.
Autor(i):Emmanuelle LE NAGARD
Publicat în:Revista Română de Marketing 4/2008 [Volume 3, Issue 4] (octombrie-decembrie)
Cod citare:2746

Contul meu Rosetti