|   |   | 

Juergen GNOTH

1. Construcţia unor mecanisme de control pentru brandurile destinaţiilor turistice / Building Control Mechanisms into Destination Branding
Rezumat:Brandurile creează aşteptări în rândul turiştilor dar, în acelaşi timp, obligă firmele să respecte promisiunile făcute. Aceste promisiuni se pot configura sub forma unor unităţi de măsură a performanţei, cu referire la firmele de turism şi la destinaţiile oferite de acestea. Lucrarea de faţă dezvoltă patru perspective principale cu privire la destinaţiile turistice considerate drept branduri, conturând în acelaşi timp aşteptările specifice pentru fiecare, acestea reprezentând funcţii specifice pentru un sistem de control în management. Deşi este un element complex, valoarea adăugată printr-un brand de destinaţie turistică poate constitui o motivaţie pentru adoptarea şi promovarea brandului respectiv. Se dezvoltă afirmaţii care să susţină acest model indicativ.

Brands create expectations for tourists but also hold firms obliged to deliver the promises they make. These promises can be configured as performance measures the firms and the tourism destination as a whole can be held to. This paper develops the four major perspectives on tourism destination brands, and outlines the expectations each of them have as functions for a management control system. While complex, the value added through a destination brand creates incentives to adopt and promote the brand. Propositions are developed to support this indicative model.
Autor(i):Juergen GNOTH
Publicat în:Revista Română de Marketing 4/2008 [Volume 3, Issue 4] (octombrie-decembrie)
Cod citare:2747

Contul meu Rosetti