|   |   | 

Cristina MELE

1. De la procesul secvenţial al livrării de valoare la crearea de valoare în colaborare, în cadrul reţelei / From value delivery sequence to value co-creating network
Rezumat:Implicarea mai multor „actori” (cu rol de clienţi, furnizori şi parteneri) dă complexitatea acestui proces: într-un proiect, crearea de valoare nu decurge din relaţiile bilaterale (ca de exemplu între furnizor şi client) ci, mai degrabă, decurge din relaţii multilaterale stabilite între actorii implicaţi în reţea. Studiul analizează modul în care valoarea este creată în colaborare, în fiecare stadiu al ciclului de viaţă al proiectului, cu ajutorul mai multor actori diferiţi implicaţi în diferite momente în timp, reliefând dinamica de creare de valoare în colaborare, în cadrul reţelei proiectului. Apoi se prezintă un cadru general pentru crearea de valoare în cooperare, în cadrul reţelei proiectului.

This work analyse the process of value co-creation in a project’s network. The involvement of several actors, such as customers, suppliers and partners, makes this process complex: in a project, value creation does not proceed from a bilateral relationship between a supplier and a customer; rather it proceeds from the multilateral relationships among all the actors involved in the network. The study analyses how the value is co-created in each stage of a project’s life-cycle by the several actors involved time in time, highlighting value co-creation expectations and dynamics. A framework addressing value co-creation in a project’s network is then addressed.
Autor(i):Cristina MELE
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2009 [Volume 4, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:2749

Contul meu Rosetti