|   |   | 

Dan Cristian DABIJA

1. Strategii de profilare a comercianţilor cu amănuntul / Differentiation strategies of retailers
Rezumat:Abordarea pieţei de către comercianţii cu amănuntul şi cu ridicata are loc pe baza unor strategii proprii de profilare faţă de toate grupurile strategice care „deţin” interese la comerciant, respectiv pe care acesta trebuie să îi ia în considerare. Cunoaşterea acestor grupuri, dar mai ales a strategiilor de abordare a lor se impune din cauza sinergiilor care reies pentru comerciant, mai ales în contextul unei concurenţe tot mai puternice şi în turbulenţele pieţei.
Chiar dacă atât poziţionarea, cât şi profilarea desemnează în general acelaşi demers privitor la modalitatea în care compania îşi împarte piaţa relevantă, la o analiză mai atentă se poate constata existenţa unei diferenţe conceptuale conform căreia poziţionarea se realizează din perspectiva clienţilor, iar profilarea din cea a întreprinderii.

Retailers and wholesalers approach the market based upon own differentiation strategies towards all strategic groups who „hold” the retailer's interest, respectively those that have been taken into consideration. Knowing these groups, but especially their approach, strategy is being imposed due to the synergies resulting for retailers, especially under the premises of an ever increasing competition and market turbulences.
Even if positioning, as well as differentiation, mean in fact the same thing regarding the modality in which the firm splits its relevant market, on a closer look, one can realise the relatively fine conceptual difference, according to which positioning is being realised from the customers' perspective, and differentiation from the firm’s perspective.
Autor(i):Nicolae Al. POP, Dan Cristian DABIJA
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2009 [Volume 4, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:2750
2. Influența responsabilității sociale a corporației asupra loalității cumpărătorilor în comerțul de detail // Fostering Loyalty through Social Responsibility Actions in Romanian Retail
Rezumat:În zilele noastre retailerii sunt tot mai des confruntați cu o serie de provocări majore: creșterea intensității competiționale, solicitarea produselor ecologice și naturale, preferinţa pentru mărci proprii, cât şi pentru produse premium, vânarea produselor ieftine şi a promoţiilor etc. Datorită acestui comportament polivalent al indivizilor, posibilităţile de fidelizare şi de legare a acestora de o anumită reţea, de un format comerial sau de un magazin devin tot mai dificile, companiile trebuind să inoveze permanent în găsirea acelor pârghii prin intermediul cărora să reuşească nu doar să atragă consumatorii, ci mai ales să îi menţină. Conştienţi de aceste noi evoluţii în comerţul român, autorii recurg la derularea unei cercetări documentare, prin care evidenţiază diferitele activităţi şi măsuri care se subscriu dezvoltării durabile în comerţul european şi în cel românesc, cât şi a unui studiu empiric menit a reliefa impactul unor asemenea acţiuni şi asupra acţiuni asupra loializării clientelei.
 
 
Nowadays retailers are often dealing with a series of major challenges: the heightened competitive strain, the demand for organic products, the preference for retailers own brands and for premium products, the focus on cheap products etc. As a result of this versatile customer behaviour, the possibilities for developing client loyalty and retaining to a certain chain, a retail brand or a store have become increasingly difficult; hence, companies have had to constantly innovate their strategies of attracting and binding clients. The authors have engaged in documenting various actions and measures undertaken in the spirit of sustainable development in both European and Romanian retail, and in drafting an empirical study of the impact that these actions have on binding clients.
Autor(i):Nicolae Al. POP, Dan Cristian DABIJA
Publicat în:Revista Română de Marketing 4/2014 [Volume 9, Issue 4] (octombrie-decembrie)
Cod citare:6793

Contul meu Rosetti