|   |   | 

Delphine BAILLERGEAU

1. O abordare socio-politică privind strategiile de poziţionare / A socio-political approach to positioning strategies
Rezumat:Scopul acestei lucrări este acela de a relua discuţia asupra conceptului de poziţionare, din punctul de vedere al sociologiei pieţei şi de a scoate în evidenţă rolul cheie jucat de legitimitate în implementarea strategiilor de poziţionare, pe pieţele bunurilor simbolice. Această cercetare este calitativă şi se bazează pe studii multiple de caz. Rezultatele arată că, pentru perpetuarea poziţiei lor dominante de pe piaţă, firmele ce deţin poziţia de lideri dezvoltă strategii de reproducere pornind de la clasificarea lui Weber referitoare la dominaţia legitimă. Pentru a se lupta să scape de poziţia subordonată de pe piaţă, firmele competitoare pun în practică strategii de contestare: supunere, subversiune, nesubordonare şi revoluţie.

The aim of this paper is to revisit the positioning concept with regard to the sociology of market perspective and to reveal the key role of legitimacy in implementing positioning strategies in markets of symbolic goods. This research is qualitative and is based on a multiple case study. The results show that to perpetuate their dominant position within the market, leader firms develop strategies of reproduction based on the Weber classification of the legitimate domination. To fight their subordinate position within the market, challenger firms implement strategies of contestation: submission, subversion, insubordination and revolution.
Autor(i):Delphine BAILLERGEAU
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2009 [Volume 4, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:2751

Contul meu Rosetti