|   |   | 

Marlize TERBLANCHE-SMIT

1. O analiză a reclamelor care folosesc apelul la frică în funcţie de caracteristicile de rasă: rolul ameninţării şi eficacitatea în comunicare în cazurile de HIV/SIDA / An Analysis of Fear Appeals and Racial Characteristics: The role of Threat and Efficacy in HIV/AIDS Communication
Rezumat:Pandemia SIDA din Africa de Sud constituie o preocupare majoră, iar principala campanie de publicitate, loveLife, nu pare să producă rezultate conform aşteptărilor.
Studiul de faţă verifică dacă frica duce la creşterea probabilităţii adoptării unui comportament corespunzător şi dacă grupuri de rase diferite percep diferit interesul determinat de frică, în cazul reclamelor legate de HIV/SIDA. Examinarea rolului ameninţării şi al eficacităţii reclamelor are scopul de a confirma influenţa diferitelor nivele de interes determinat de frică.
Rezultatele prezentate în această lucrare indică diferenţe între grupurile aparţinând unor rase diferite, constatându-se un sentiment mai puternic de ameninţare şi un nivel mai scăzut de eficacitat, după expunerea la reclame bazate pe un nivel înalt de frică, în comparaţie cu interesul trezit de alte reclame.

The Aids pandemic in South Africa is a major concern and the main advertising campaign loveLife does not seem to be producing the expected results.
This study investigates whether the use of fear increases the likelihood of adopting appropriate behaviour and if different racial groups perceive different fear appeals pertaining to HIV/AIDS communication differently. The role of threat and efficacy are examined to ascertain the influence of different levels of fear appeals.
The findings of this paper indicate differences among racial groups with higher levels of threat and lower levels of efficacy after exposure to high fear appeals compared to other appeals.
Autor(i):Marlize TERBLANCHE-SMIT
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2009 [Volume 4, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:2752

Contul meu Rosetti