|   |   | 

Lauri FRANK

1. Efectele factorilor exteriori reţelei asupra difuzării inovaţiilor / The effects of network externalities on diffusion of innovations
Rezumat:Studiile anterioare afirmă că prezenţa unor factori exteriori reţelei ar trebui să influenţeze difuzarea unei inovaţii. Acest proces începe mai greu, din cauza fenomenului masei critice, dar apoi curba trebuie să fie mai accentuată. Obiectivul acestui studiu este de a constata modul în care factorii exteriori reţelei contribuie la dispersarea informaţiei. Folosind valorile parametrilor din studii anterioare cu privire la difuzare, studiul de faţă compară modul în care se desfăşoară difuzarea cu şi fără ajutorul factorilor externi. Rezultatele arată că, în cazul inovaţiilor susţinute de factorii externi, începutul procesului de difuzare este mai greoi, iar difuzarea ulterioară se desfăşoară la rândul ei mai lent, fapt care vine în contradicţie cu rezultatele obţinute anterior.

Previous studies claim that the presence of network externalities should affect the diffusion of an innovation: The diffusion should have a slower beginning due to the critical mass phenomenon, but the subsequent diffusion curve should be steeper. The objective of this study is to find out how network externalities contribute to diffusion. Using parameter values from previous diffusion studies, this study compares diffusion processes with and without network externalities. The results show that, for innovations with network externalities, the beginning of the diffusion process is slower, and that also their subsequent diffusion is slower, which conflicts with previous findings.
Autor(i):Susanna WINTER, Lauri FRANK, Kaisu PUUMALAINEN, Sanna SUNDQVIST
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2009 [Volume 4, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:2753

Contul meu Rosetti