|   |   | 

Rajesh RAJAGURU

1. Explorând antecedentele integrării sistemelor informaţionale inter-organizaţionale (SIIO) şi efectul acesteia asupra lanţurilor de livrare: un punct de vedere bazat pe resurse / Exploring the antecedents of inter-organisational information systems (IOIS) integration and its effect on supply chain: A resource based view
Rezumat:Tot mai mult, relaţiile inter-organizaţionale se constituie într-un instrument fundamental de control al nesiguranţei din mediul de afaceri şi de creştere a avantajului competitiv. În ciuda interesului crescând faţă de SIIO, înţelegerea modului în care SIIO determină strategiile şi au un impact asupra performanţelor rezultate rămâne limitată. Cu ajutorul unor informaţii preluate din sectoarele alimentar şi de hardware din Australia, acest studiu investighează experienţa de până acum din domeniul integrării SIIO şi influenţa acesteia asupra performanţei din lanţurile de livrare. Incompatibilităţile inter-organizaţionale în plan tehnic, strategic şi cultural reprezintă antecedentele SIIO, cu influenţă asupra performanţei din lanţul de livrare. Studiul formulează un model conceptual care prezintă relaţia dintre compatibilitatea inter-organizaţională, integrarea SIIO şi performanţa lanţului de livrare.

Increasingly, inter-organisational relationships are emerging as a crucial tool for managing environmental uncertainty, and enhancing competitive advantage. Despite this increased interest in IOIS there is limited understanding of how IOIS drives strategy and impact critical performance outcomes. Using data from the Australian food and hardware sectors, this study investigates the antecedents of IOIS integration and its influence on supply chain performance. Inter-organisational technical, strategic and cultural incompatibility is identified as an antecedent of IOIS integration and that have influence on supply chain performance. A conceptual model relating inter-organisational compatibility, IOIS integration and supply chain performance is developed from the study.
Autor(i):Rajesh RAJAGURU, Margaret Jekanyika MATANDA
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2009 [Volume 4, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:2754

Contul meu Rosetti