|   |   | 

Mihaela STĂNOIU

1. Rolul comunicării integrate de marketing în creşterea gradului de implicare a consumatorilor – o analiză din perspectiva procesului decizional / The role of integrated marketing communication in enhancing consumer involvement – a decision-oriented approach
Rezumat:Implicarea este o dimensiune comportamentală ce ţine mai ales de motivaţia individului de a procesa o informaţie legată de un stimul. Astăzi devine tot mai important pentru companii să cunoască unde intervine implicarea consumatorului pe parcursul procesului decizional de cumpărare, pentru a şti când şi unde să acţioneze în acest proces. Cu ajutorul stimulilor de marketing, specialiştii vor putea obţine din partea consumatorului reacţia dorită. În cadrul procesului de comunicare pot fi utilizaţi numeroşi stimuli care generează creşterea gradului de implicare a consumatorului în raport cu produsul, favorizând astfel atingerea obiectivelor pe care şi le-a propus compania.

Involvement is a behavioral dimension related mainly to individual motivation for processing information related to specific stimuli. Today it results ever more important for companies to be aware of consumer involvement during the buying decision process, in order to know when and where to take action during this process. With the help of marketing stimuli, specialists may obtain the expected reaction from the consumer. In the communication process various stimuli may be used to determine an increase of the consumer’s degree of involvement with the product, thus assisting in achieving the company goals.
Autor(i):Ioana Cecilia POPESCU, Mihaela STĂNOIU
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2009 [Volume 4, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:2756

Contul meu Rosetti