|   |   | 

Violeta SZEKELY

1. Caracterizarea sistemului de sponsorizare a Mişcării Olimpice din România / The characteristics of the sponsorship system within the Romanian Olympic Movement
Rezumat:Sponsorizarea olimpică este caracterizată de relaţia dintre Mişcarea Olimpică şi organizaţiile ce îşi oferă suportul lor atât pentru promovarea valorilor olimpice, cât şi pentru organizarea activităţilor sportive cuprinse în Mişcarea Olimpică. Sistemul de sponsorizare de la nivelul COSR trebuie să fie în perfectă concordanţă cu cel implementat de Comitetul Internaţional Olimpic, existând o serie de reguli ce trebuie respectate, astfel încât să nu fie afectate relaţiile cu principalii sponsori ai Mişcării Olimpice. Necesitatea unei cercetări motivaţionale în rândul organizaţiilor-sponsor al COSR pleacă de la faptul că o ofertă este cu atât mai bună cu cât este mai adaptată cerinţelor clientului.

The Olympic sponsorship is characterized by the relationship between the Olympic Movement and the organizations that are offering their support to promote the Olympic assets and to organize the sporting activities comprised in the Olympic Movement. The sponsorship system at COSR level must be in perfect coordination with the one implemented by the International Olympic Committee, as there are a series of rules that must be followed in order for the relationship with the main sponsors not to be affected. The need for a motivational research within the sponsoring organizations of COSR arises from the fact that an offer improves in quality when it is adapted to the customer demands.
Autor(i):Mihaela CONSTANTINESCU, Violeta SZEKELY
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2009 [Volume 4, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:2760

Contul meu Rosetti