|   |   | 

Diana BĂLAN

1. Impactul resurselor culturale asupra competitivităţii industriei turismului şi călătoriilor: o analiză comparativă exploratorie la nivelul ţărilor din Europa Centrală şi de Est / Cultural resources impact on the travel and tourism industry’s competitiveness: a comparative exploratory analysis at the level of the Central and Eastern European countries
Rezumat:Concept folosit uzual pentru abordarea şi analiza dezvoltării durabile în domeniul turismului şi a călătoriilor, competitivitatea a fost definită luând în considerare un set de elemente de referinţă legate de dimensiunile funcţionale majore ale industriei cum ar fi mediul de afaceri, infrastructura, normele şi reglementările legale şi resursele disponibile.
Articolul evaluează, şi dintr-o perpectivă comparativă, cât de importante sunt şi care este, în general, contribuţia resurselor culturale la competitivitatea industriei turismului şi a călătoriilor şi la performanţele specifice pe baza datelor caracteristice referitoare la zece ţări din Europa Centrală şi de Est.

A common concept employed to approach and assess the sustainable development of the travel and tourism industry, competitiveness has been defined taking into consideration a set of reference elements related to the major functional dimensions of the industry such as the business environment, infrastructure, laws and regulations, and resources available.
The article assesses, and from a comparative perspective, how important are and what is the contribution of the cultural resources to the overall travel and tourism industry’s competitiveness and to its specific performances based on the specific data referring to ten selected countries in the Central and Eastern Europe.
Autor(i):Călin VEGHEŞ, Carmen PANTEA, Diana BĂLAN
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2009 [Volume 4, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:2759

Contul meu Rosetti