|   |   | 

Emilie GENIN

1. Marketingul prin SMS poate constitui o alternativă eficientă pentru comunicaţiile de marketing tradiţionale? / Can SMS marketing be an effective Alternative for Traditional Marketing Communications?
Rezumat:În prezent, majoritatea companiilor recunosc importanţa marketingului prin SMS pentru accesarea clienţilor şi interacţiunea cu aceştia (Kavassalis et al. 2003; Tsang, et al. 2004; Sharl, et al. 2005; Muk 2007). Totuşi, în presă există discuţii pe tema eficienţei acestuia. Clienţii sunt dispuşi să accepte să citească şi să utilizeze mesajele SMS: cât de eficient este marketingul prin SMS în comparaţie cu comunicaţiile de marketing tradiţionale?
Obiectivul acestui studiu constă din a investiga eficienţa publicităţii prin SMS în comparaţie cu publicitatea tradiţională. Rezultatele arată că locaţia şi timpul, stimulentul, atractivitatea publicităţii şi implicarea produsului au o influenţă pozitivă semnificativă asupra eficienţei publicităţii prin SMS.

Nowadays most companies acknowledge the importance of SMS marketing in reaching and interacting with their customers (Kavassalis et al. 2003; Tsang, et al. 2004; Sharl, et al. 2005; Muk 2007). However, there is discussion in the press regarding the effectiveness. Are customers willing to accept, reading and using SMS messages: how effective is SMS marketing compared to traditional marketing communications?
The goal of this study is to investigate the effectiveness of SMS advertising compared to traditional. The results indicate that location and time, incentive, advertising appeal and product involvement have a significant positive influence on the effectiveness of SMS advertising.
Autor(i):Irene ROOZEN, Emilie GENIN
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2009 [Volume 4, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:2761

Contul meu Rosetti