|   |   | 

Antonio AZEVEDO

1. Puterea strategiei de concepţie a textelor publicitare care utilizează atractivitatea zâmbetului în contextul construirii unui brand lovemark: indicele de zâmbet al mărcii / The power of smiling appeal copy strategy in lovemark brand building context: the brand Smile Index
Rezumat:O examinare a literaturii din domeniul expresiilor faciale umane evidenţiază relevanţa acestui subiect de cercetare neexplorat.
S-a realizat o abordare de natură calitativă şi observaţională, utilizându-se 5710 de reclame tipărite, colectate dintr-o arhivă de publicitate Web ale primelor 100 de mărci ale Interbrands în 2007. SACS reprezintă circa 12% din efortul de publicitate de tip lovemark, conform determinării indicelui de zâmbet, şi nu este moderat de către sectorul de afaceri. Rezultatele nu au indicat nicio corelaţie semnificativă între SACS şi capitalul mărcii.

This paper is an exploratory study of the impact of the adoption of smiling appeal copy strategy (SACS) in brand equity performance. A review of Human Facial Expression literature highlights the relevance of this unexplored research topic.
A qualitative and observational approach were made, using 5710 print ads collected from a web advertising archive of Interbrand’s top 100 brands in 2007. SACS represents about 12% of the lovemarks advertising effort, as determined by the Smile Index, and it is not moderated by the business sector. The results did not show any significant correlation between SACS and brand equity.
Autor(i):Antonio AZEVEDO
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2009 [Volume 4, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:2763

Contul meu Rosetti