|   |   | 

Katja H. BRUNK

1. De ce avem o imagine proastă? O perspectivă a consumatorului asupra comportamentului lipsit de etică al corporaţiilor / Why Do We Look Bad? A Consumer Perspective of Un/Ethical Corporate Behavior
Rezumat:Această cercetare oferă o mult necesară perspectivă a eticii corporatiste, privită cu ochii consumatorului. Bazat pe douăzeci de interviuri cu consumatorii, studiul conceptualizează surse potenţiale de moralitate percepută de client (CPE) a unei companii/mărci, prin investigarea percepţiilor etice ale consumatorilor privind comportamentul de afaceri. Taxonomia realizată delimitează şase domenii şi sub-domenii ale originii CPE, relativ la impactul comportamentului corporativ asupra: (1) consumatorilor, (2) salariaţilor, (3) mediului, (4) comunităţii internaţionale, (5) economiei şi comunităţii locale şi (6) comunităţii de afaceri. Concluziile subliniază că este posibil ca perspectivele consumatorului şi cele ale companiei privind etica corporativă să fie diferite. Mai important, rezultatele arată că dimensiunile percepţiei consumatorului asupra eticii unei companii/mărci sunt cu mult mai diverse decât s-a considerat anterior în literatură.

This research provides a much needed consumer perspective of corporate ethics. Based on twenty consumer interviews, the study conceptualizes potential sources of ‘consumer perceived ethicality (CPE) of a company/brand by investigating consumers’ ethical perceptions of business behavior. The developed taxonomy delineates six domains and sub-domains of CPE origin, relating to the impact corporate behavior has on: (1) consumers, (2) employees, (3) the environment, (4) the overseas community, (5) the local economy and community, and (6) the business community. The findings underscore that the consumer and company perspective on corporate ethics may differ. More importantly, the results highlight that dimensions of consumer perception of a company/brand’s ethics are far more diverse than previously assumed in the literature.
Autor(i):Katja H. BRUNK
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2009 [Volume 4, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:2764

Contul meu Rosetti