|   |   | 

Joan LLONCH

1. Posibilităţi de marketing în economia de tranziţie a Cubei: impactul structurii proprietăţii / Marketing capabilities in the transition economy of Cuba: the impact of ownership structure
Rezumat:Avantajele posibilităţilor de marketing pentru organizaţii au fost documentate pe scară largă în economiile occidentale. Totuşi, cercetările privind aceste practici şi impactul lor asupra performanţei afacerilor în economiile în tranziţie au fost reduse, iar în Cuba nu au avut loc niciodată. De asemenea, deşi s-a argumentat că structura de proprietate a firmei ar trebui să aibă un impact asupra posibilităţilor de marketing, acest aspect a fost insuficient investigat. Acest studiu exploratoriu, utilizând date de la un eşantion de 296 de organizaţii cubaneze, a descoperit că întreprinderile de tip joint venture cu parteneri străini prezintă niveluri mai ridicate de posibilităţi de marketing şi o mai bună performanţă de afaceri decât întreprinderile aflate în proprietatea statului. Totuşi, întreprinderile de stat cu niveluri mai ridicate de competitivitate de marketing obţin de asemenea niveluri mai ridicate de performanţă în afaceri.

The advantages of marketing capabilities to organizations have been largely documented in Western economies. However, there has been little research into these practices and their impact on business performance in transitional economies, and never before in Cuba. Additionally, although it has been argued that the firm’s ownership structure should impact on marketing capabilities, it has been poorly investigated. This exploratory study, utilizing data from a sample of 296 Cuban organizations found that joint ventures with foreign partners display higher levels of marketing capabilities and better business performance than state own enterprises. However, state own enterprises with higher levels of marketing competitiveness also achieve higher levels of business performance.
Autor(i):Joan LLONCH, Josep RIALP
Publicat în:Revista Română de Marketing 4/2009 [Volume 4, Issue 4] (octombrie-decembrie)
Cod citare:2768

Contul meu Rosetti