|   |   | 

Eliane KARSAKLIAN

1. Utilizarea relatărilor pentru înţelegerea relaţiei emigranţilor cu mărcile şi publicitatea? / Using narratives to understand expatriates’ relationship with brand and advertising?
Rezumat:Deoarece este necesar să se exploreze dincolo de stratul superficial al gândurilor şi al motivaţiilor adânc înrădăcinate ale consumatorilor, tehnicile proiective permit cercetătorilor să abordeze valorile nemărturisite ale consumatorilor. În calitate de consumatori care locuiesc în străinătate, emigranţii par să aibă tendinţa de a rămâne fideli valorilor proprii, cumpărând mărci care transmit aceleaşi valori. Mărcile par să cuprindă o mare importanţă şi să joace un rol specific în comportarea de consum a emigranţilor, aşa cum publicitatea este utilizată ca indicator al comportamentului acceptat în ţara gazdă. În acest sens, cercetarea de faţă aplică tehnici proiective bazate pe relatări.

Because it is necessary to explore beneath the surface of consumers’ thoughts and deep¬rooted motivations, projective techniques allow researchers to tap into consumer’s unspoken values. As consumers living abroad, expatriates seem likely to stick to their values by buying brands that convey those same values. Brands seem to encompass great importance and play specific role in expatriates’ consumption behaviour, as well as advertising is used as an indicator of accepted behavior in the host country. To this end, the present research apply projective techniques based on narratives.
Autor(i):Eliane KARSAKLIAN
Publicat în:Revista Română de Marketing 4/2009 [Volume 4, Issue 4] (octombrie-decembrie)
Cod citare:2769

Contul meu Rosetti