|   |   | 

Fan YING

1. Un studiu privind comportamentul copiilor chinezi la achiziţia produselor alimentare / A study of food buying behaviour among chinese children
Rezumat:Lucrarea prezintă un studiu cu privire la comportamentul copiilor chinezi cu vârste cuprinse între 10-13 ani la achiziţia produselor alimentare. Există două concluzii importante. Mai întâi, influenţa crescândă a mediului comercial. Pe durata învăţării comportamentului de consumator de către copiii chinezi, rolul îndrumător al părinţilor rămâne proeminent, iar recomandările lor au un impact decisiv asupra opţiunilor alimentare ale copiilor. În al doilea rând, importanţa percepută a atributelor produsului. Copiii chinezi au tendinţa de a acorda mai multă atenţie nutriţiei, condiţiilor de igienă şi siguranţei alimentare, ceea ce arată că copiii par să se maturizeze de timpuriu în această etapă şi că încep să se comporte într-o manieră mai apropiată de aceea a adulţilor atunci când fac comparaţii de cumpărare.

The paper reports a study on food buying behaviour among Chinese children aged between 10-13 years old. There are two important findings. Firstly, the growing influence of commercial environment. During the learning of consumer behaviour by Chinese children, the parental role of guidance remains prominent, and their recommendations have a decisive impact on children’s food choices. Secondly, the perceived importance of product attributes. Chinese children tend to pay more attention to nutrition, hygienic conditions and food safety, which shows that children seem to be mature early at this stage and start to behave in a more adult-like fashion when making purchase comparisons.
Autor(i):Fan YING, Li YIXUAN
Publicat în:Revista Română de Marketing 4/2009 [Volume 4, Issue 4] (octombrie-decembrie)
Cod citare:2770

Contul meu Rosetti