|   |   | 

Silvia GRAPPI

1. De la reperele ecologice ale festivalurilor la loialitatea participanţilor / From festival environmental cues to attendees’ loyalty
Rezumat:Festivalurile sunt considerate caracteristici proeminente ale vieţii culturale în multe oraşe. Acest studiu contribuie la cercetările existente privind experienţa de consum cultural, aruncând oarecare lumină asupra rolului emoţiilor în medierea efectului caracteristicilor de mediu ale festivalului asupra loialităţii participanţilor. Propunem un model teoretic care ia în considerare: reperele de mediu ale festivalului, emoţiile, satisfacţia şi loialitatea. Studiul utilizează o cercetare la faţa locului pe 187 de vizitatori care participau la un mare festival italian, pentru testarea modelului. Am analizat datele utilizând un model de ecuaţie structurală. Rezultatele arată că emoţiile constituie facilitatori importanţi între reperele de mediu şi comportarea participanţilor, influenţând satisfacţia şi loialitatea participanţilor.

Festivals are considered prominent features of cultural life in many cities. This study contributes to the body of research on cultural consumption experience shedding some light on the role played by emotions in mediating the effect of festival environmental characteristics on attendees’ loyalty. We propose a theoretical model that considers: festival environmental cues, emotions, satisfaction, and loyalty. The study employs an on-site survey of 187 visitors attending a large Italian festival to test the model. We analyzed data using a structural equation model. Results show that emotions are important facilitators between environmental cues and attendees behaviors, affecting attendees’ satisfaction and loyalty.
Autor(i):Silvia GRAPPI
Publicat în:Revista Română de Marketing 4/2009 [Volume 4, Issue 4] (octombrie-decembrie)
Cod citare:2771

Contul meu Rosetti