|   |   | 

Leïla LOUSSAÏEF

1. Un studiu ale percepţiei tinerilor consumatori privind detailiştii de alimente francezi care practică dezvoltarea durabilă / A study of young consumers’ perceptions of French food retailers doing Sustainable Development
Rezumat:Această cercetare se ocupă de percepţiile tinerilor consumatori privind iniţiativele de dezvoltare durabilă (DD) ale retailerilor de alimente francezi şi modul în care aceste iniţiative afectează asocierile de mărci (adjective, verbe, nume) şi relaţia consumator-retailer. Metodologia utilizează analiza site-urilor Web ale retailerilor şi interviuri amănunţite. Consumatorii tineri au tendinţa să asocieze DD mai ales cu ecologia şi mai puţin cu aspectele sociale şi economice. Deşi par să nu fie complet conştienţi de eforturile de comunicare pe linie de DD ale retailerilor francezi, când li se cere să descrie retailerii angajaţi pe calea DD, asocierile de brand apar fără eforturi. Angajarea spre DD a retailerilor afectează în mod pozitiv imaginea magazinului. Totuşi, DD este de asemenea asociată cu preţuri mai ridicate şi se consideră că deseori pune în pericol clienţii cu venituri reduse.

This research explores young consumers’ perceptions of French food retailers’ sustainable development (SD) initiatives and how these initiatives affect brand associations (adjectives, verbs, names) and consumer-retailer relationship. The methodology applies retailers’ website analysis and in-depth interviews. Young consumers tend to link SD mainly to ecology and less to social and economic issues. Although they seem not fully aware of French retailers’ SD communication efforts, when they are asked to describe retailers engaged on SD, the brand associations emerge effortlessly. Retailers’ SD commitment positively affects store image. Yet, SD is also associated to higher prices and often jeopardizing low-income customers.
Autor(i):Silvia CACHO-ELIZONDO, Leïla LOUSSAÏEF
Publicat în:Revista Română de Marketing 4/2009 [Volume 4, Issue 4] (octombrie-decembrie)
Cod citare:2772

Contul meu Rosetti